Saturday, 6 April 2019

అమ్మంటే?!?


అమ్మంటే?!? 

అమ్మ ఒక మనిషికాదు.

         పంచభూతాల పరిష్వంగం                                                                                              

గాలై పిల్లలకు శ్వాస నిస్తుంది  .

           అగ్నై బిడ్దలకు రక్షణనిస్తుంది. 

  ఆకాశమై పిలల్లకు అండౌతుంది. 

            నీరై పిల్లల్లో ప్రవహిస్తుంది.

                       భూమై పిలల్లకు బువ్వపెడుతుంది..

   అమ్మంటే ఒక మనిషికాదు.

            పంచభూతాల ఐక్యక.                                                                                                                                
 వ్రేలుపట్టి లోకం  చూపుతుంది. 

            నోరుపెట్టి మాటలు నేర్పుతుంది.                                                                                                               
పాదాలపై నడకకు  బాట వేస్తుంది.

            మనస్సుతో మాయ తొలగిస్తుంది.

  నవ్వులతో ‘నాకం’ చూపుతుంది.

           ఒడిలో ఊసు లందిస్తుంది.

   గుండెపై ‘భయం ’ బాపుతుంది.

         అమ్మంటే ఒక మనిషి కాదు.

                     పంచభూతాల మానవాకారం.

 రక్తమాంసాలు పంచి జన్మ నిస్తుంది.

         శ్రమచేసి బిడ్డ శరీరాన్ని పెంచుతుంది.

  మమతతో మమకారం చూపుతుంది.

          సత్యమై ’ స్తన్య ‘ మిస్తుంది.

   ప్రేమతో  మానవత్వం నేర్పుతుంది.. 

          ఓర్పుతో ’ ఓనమా’ లు చెప్తుంది.

   అమ్మంటే  అమృతానికి  ప్రతీక .

               మానవత్వానికి మచ్చుతునక.

     అమ్మంటే ఒకమనిషికాదు.

             మమకారాల మూట! ‘ దైవత్వాని ‘ కి ఊట.!

                **************  కానరానిలోకాలకు వెళ్ళిన కనరాని అమ్మ లందరికీ ,

                      అమ్మస్థానాల్లో ‘  ఉన్న   అందరి అమ్మలకూనూ    ఆంకితం.  

                                         @@@@@@.ఆదూరి.హైమవతి.

   

  

No comments:

Post a Comment