Sunday, 22 July 2012


                     బొజ్జగణపా! నీకు పొర్లుదండాలు.
                              ———————
    బొజ్జగణపా! నీకు పొర్లుదండాలు…
    బుజ్జిగణపా! నీకు కోటిదండాలు.


            1. సాక్షి గణపా !నీకు సాష్టాంగ దండాలు
                విద్య గణపా! నీకు వేయిదండాలు
                వీర గణపా !నీకు వేవేల దండాలు
                సుగుణ గణపా ! నీకు చాలదండాలు .
                                       2.పార్వతీ బిడ్డడా! పాదదండాలు
                                         శివునితనయా !నీకుశిరసు దండాలు
                                         శ్రవణసోదర !నీకు సహస్రదండాలు
                                         దేవపూజ్యుడ ! నీకు దొడ్డ దండాలు .

      3. విఘ్న వినాశక! నీకు వీరదండాలు
         శతృ విజేయా ! శతకోటిదండాలు
         ఏకదంతుడ !నీకు ఏకాగ్రదండాలు
        అగ్రపూజ్యుడ !నీకు అరకోటిదండాలు .

                                 4. సిధ్ధిగణపా ! నీకు సర్వదా దండాలు
                                     బుధ్ధిగణపా! నీకు బోలెడు దండాలు
                                     గంగపుతృడ !నీకు గంపెడు దండాలు
                                     గణనాధుడా! నీకు నీ గుడి చుట్టు దండాలు .
                                      దండాలు! దండాలు !దండాలు !దండాలు!. 

No comments:

Post a Comment